Aktualności w Gminie Jarosław

Przydatne informacje

Wójt Gminy zaprasza
ELŻBIETA GRUNT

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w dni pracy Urzędu, w godzinach: 8:00 do 15:00.

URZĄD GMINY JAROSŁAW

ul. Piekarska 5
37-500 Jarosław
tel. 16 624 86 10
e-mail: gmina(malpa)ug.jaroslaw.pl

DANE GMINY JAROSŁAW:

NIP: 792-203-26-21, REGON: 650900482

NR KONTA GMINY JAROSŁAW:

BNP PARIBAS oddział Jarosław

50 2030 0045 1110 0000 0094 6410

13 197

Populacja
Gminy

113

km 2
Powierzchni

116

osób na km 2
Powierzchni

Dane Kontaktowe

ul.Piekarska 5
37-500 Jarosław
Godziny otwarcia Urzędu
od poniedziałku do piątku
7:30-15:30

Godziny przyjmowania interesantów
od poniedziałku do piątku
8:00-15:00

Sekretariat: 16 624 86 10
Fax: 16 624 86 13

Adres skrytki ePUAP: /UGJaroslaw/skrytka

email: gmina(malpa)ug.jaroslaw.pl

Numer konta Urzędu:
BNP PARIBAS oddział Jarosław
50 2030 0045 1110 0000 0094 6410
Sekretarz Gminy Jarosław Robert Turowski
16 624 86 11
Skarbnik Gminy Jarosław Tomasz Głąb
16 624 86 16
Referat Spraw Obywatelskich - dowody osobiste, meldunki
16 624 86 14
Referat Spraw Obywatelskich - Sprawy obronne, zarządzanie kryzysowe, sprawy OSP, ochrona informacji niejawnych
16 624 86 14
Kasa Urzędu Gminy
16 624 86 20
Referat Finansów - Podatki
16 624 86 21
Księgowość Podatkowa
16 624 86 22
Referat Finansów - Księgowość
16 624 86 50
Referat Finansów - Gospodarka Odpadami Komunalnymi
16 624 86 35
Referat Działałalności Gospodarczej i Inicjatyw
Kierownik Referatu Andrzej Wisniowski 16 624 86 31
Referat Działałalności Gospodarczej i Inicjatyw
Drogi Gminne, ochrona środowiska , odsnieżanie i koszenie dróg gminnych 16 624 86 32
Referat Działałalności Gospodarczej i Inicjatyw
Pozyskiwanie środków, współpraca z organizacjami pożytku publicznego 16 624 86 34
Referat Działałalności Gospodarczej i Inicjatyw
Miejscowy Plan Zagospodarowania, warunki zabudowy 16 624 86 34
Referat Działałalności Gospodarczej i Inicjatyw
Zamówienia publiczne, działność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wycinka drzew, zwrot podatku akcyzowego dla rolników 16 624 86 33
Zakład Komunalny Gminy Jarosław
Dyrektor Zakładu Wiktor Kozdrowicki 16 624 86 17
Zakład Komunalny Gminy Jarosław
Faktury, rozliczenia, stany wodomierzy 16 624 86 18
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Jarosław
Dyrektor Zespołu Edward Pączka 16 624 86 23
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Jarosław
Główna księgowa ZEAS 16624 86 24 księgowość ZEAS 16 624 86 25
GOPS Kierownik Ośrodka
Elżbieta Kot 16 624 86 29
GOPS - Pracownicy Socjalni
16 624 86 59 oraz 16 624 86 30
GOPS - Świadczenia Rodzinne
16 624 86 28
GOPS - Księgowość
16 624 86 58
Skip to content