FAKTURY ELEKTRONICZNE ZAKŁADU KOMUNALNEGO GMINY JAROSŁAW

W związku z zaistniałą w kraju sytuacją epidemii koronawirusa, Zakład Komunalny Gminy Jarosław wprowadził dla swoich odbiorców usług możliwość wystawiania faktur elektronicznych. Osoby zainteresowane powinny złożyć stosowne oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur elektronicznych.

Oświadczenie można przesłać na adres: fakturyzkg@gminajaroslaw.pl pocztą tradycyjną lub osobiście do skrzynki podawczej w Urzędzie Gminy Jarosław.

Informacje można uzyskać także pod nr telefonu 16 624 86 18.

Zachęcamy Państwa do korzystania z możliwości otrzymywania faktur elektronicznych i regulowania bieżących należności  drogą przelewów bankowych przez internet.

 

Regulaminy i załączniki do pobrania

 

 

Skip to content