Gmina położona jest w zachodniej części powiatu na obszarze zaliczanym do Doliny dolnego Sanu. Jej wschodnia część to już teren Płaskowyżu Tarnogrodzkiego. Gmina Jarosław sąsiaduje z miastem Jarosław i gminami: Wiązownica, Laszki, Radymno, Pawłosiów oraz gminami powiatu przeworskiego: Przeworsk, Tryńcza i Sieniawa.Przez teren gminy przebiega międzynarodowa trasa E-4 Medyka-Zgorzelec oraz linie kolejowe łączące: Medykę z Tarnowem i Krakowem. Obszar gminy zajmuje powierzchnię 113,48 km², z czego 86,4 % ogólnej powierzchni stanowią użytki rolne. Zamieszkuje ją 13 192 mieszkańców (stan na 31.12.2022r.), co czyni z gminy Jarosław najludniejszą (po gminie miejskiej) gminę powiatu. Gmina Jarosław ma charakter rolniczy. Produkcji rolnej sprzyjają dobre gleby oraz bliskość dużego rynku zbytu. 
W ostatnim okresie intensywnie rozwija się także drobna działalność usługowa (spośród 531 zarejestrowanych w gminie podmiotów gospodarczych dominują placówki handlowe).

Miejscowości Gminy Jarosław charakteryzują się rozwiniętą infrastrukturą. Do wszystkich miejscowości doprowadzony jest wodociąg i siec gazowa. Dominacja rolnictwa i podmiejski charakter łączą się z walorami turystycznymi gminy.

Miejscowości kuszą walorami krajobrazowymi, ale przede wszystkim ciekawą przeszłością i związanymi z nią zabytkami.

 

 

 

HISTORIA ADMINISTRACYJNA GMINY JAROSŁAW

 

1 sierpnia 1934 roku została utworzona: gmina zbiorowa z siedzibą w Jarosławiu, w której weszły dotychczasowe jednostkowe gminy wiejskie: Cieszacin Mały, Cieszacin Wielki, Kruhel Pawłosiowski, Ożańsko, Pawłosiów, Pełkinie, Szczytna, Tywonia, Wierzbna, Wola Buchowska, Wólka Pełkińska

 

10 września 1934 roku rozporządzeniem wojewody lwowskiego gmina Jarosław została podzielona na gromady: Cieszacin Mały, Cieszacin Wielki, Kruhel Pawłosiowski, Ożańsko, Pawłosiów, Pełkinie, Szczytna, Tywonia, Wierzbna, Wola Buchowska, Wólka Pełkińska

 

5 października 1954 roku w wyniku reformy podziału administracyjnego, gmina została zniesiona, a w jej miejsce utworzone gromady: Cieszacin Wielki, Pawłosiów, Pełkinie, Wierzbna, Wólka Pełkińska

 

1 stycznia 1969 roku: zniesiono gromadę Wólka Pełkińska, a jej obszar włączono do gromady Pełkinie; zniesiono gromady Wierzbna i Cieszacin Wielki, a ich obszary włączono do Gromady Pawłosiów

 

1 stycznia 1973 roku gromady zostały zniesione, a w ich miejsce utworzone gminy zbiorowe. W skład gminy wiejskiej Jarosław – z siedzibą
w Jarosławiu, a w jej skład weszły sołectwa: Koniaczów, Kostków, Makowisko, Morawsko, Munina, Pełkinie, Sobiecin, Surochów, Tuczempy, Wola Buchowska, Wólka
Pełkińska, Zgoda

 

1 stycznia 1996 roku wyłączono z gminy Sieniawa i przyłączono do gminy Jarosław Leżachów-Osadę

 

Wójtowie Gminy Jarosław:

1990r. –2019r.  Roman Kałamarz

2020r. – nadal Elżbieta Grunt.

 

 

 

 

.

Skip to content