WŁADZE GMINY JAROSŁAW

WÓJT GMINY JAROSŁAW

mgr Elżbieta Grunt

SEKRETARZ GMINY JAROSŁAW

mgr inż. Robert Turowski 

SKARBNIK GMINY JAROSŁAW

mgr Tomasz Głąb

 Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie, ustawowy skład rady wynosi 15 radnych.   Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.

 

 

RADA GMINY JAROSŁAW 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  Antoni Gwóźdź

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY  Dariusz CzerebaCZŁONKOWIE RADY

1.   Boruta Józef             

2.   Czereba Dariusz        

3.   Dudek Stanisław              

4.   Gwóźdź Antoni                          

5.   Iwański Jan          

6.   Jagieła Józef

7.   Krupa Zbigniew                      

8.   Łukasik Krzysztof                       

9.   Oronowicz Wiesław                      

10.  Pajda Leszek                     

11. Sawa Henryk                      

12. Stochmańska Łucja

13. Szpilak Mariusz 

14. Szuflita Tadeusz                

15. Wilk Monika  

      

Skip to content