WŁADZE GMINY JAROSŁAW

WÓJT GMINY JAROSŁAW

mgr Elżbieta Grunt

SEKRETARZ GMINY JAROSŁAW

mgr inż. Robert Turowski 

SKARBNIK GMINY JAROSŁAW

mgr Tomasz Głąb

 Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie, ustawowy skład rady wynosi 15 radnych.   Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.

 

 

RADA GMINY JAROSŁAW 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  Antoni Gwóźdź

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY  Leszek Pajda

 

 

CZŁONKOWIE RADY

1.   Boruta Piotr          

2.   Ciupiński Stanisław     

3.   Dubanik Piotr             

4.   Gwóźdź Antoni                          

5.   Iwański Jan          

6.   Jagieła Karolina

7.   Oronowicz Wiesław  

8.   Pajda Leszek                      

9.   Panek Eryk      

10.  Perykasza Piotr                    

11. Pieczek Łukasz                  

12. Szpilak Mariusz

13. Szuflita Tadeusz

14. Wołoszyn Leszek               

15. Woś Andrzej

 

      

Skip to content