KULTURA I SZTUKA

Na terenie Gminy Jarosław działa Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach oraz filie:

Filia Biblioteczna w Makowisku

Filia Biblioteczna w Muninie

Filia Biblioteczna w Surochowie

Filia Biblioteczna w Tuczempach

Filia Biblioteczna w Wólce Pełkińskiej

Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach powstała w 1960 roku pod ówczesną nazwą Gromadzka Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i mieściła się pierwotnie w lokalu Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pełkiniach. Najstarszą jednak biblioteką na terenie gminy jest biblioteka w Muninie. Powstała ona 01.06.1949 roku decyzją Zarządu Gminy w Muninie. Podstawowym wtedy celem jej istnienia było zmarginalizowanie zjawiska analfabetyzmu oraz wytworzenie i utrwalenie nawyku obcowania z książką.

Wraz z rozwojem nauki i innych dziedzin życia biblioteka w Muninie jak i pozostałe biblioteki na terenie gminy stawały się ważnymi centrami informacji i ośrodkami społeczno-kulturalnymi. Do dnia dzisiejszego biblioteki służą rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych w społeczeństwie.

Biblioteki są dostępne dla wszystkich zainteresowanych, gromadzą one i udostępniają zbiory ze wszystkich dziedzin. Zasadniczym rodzajem zbiorów każdej biblioteki na terenie naszej gminy są książki i czasopisma.

Zrąb księgozbioru stanowią: literatura piękna dla dzieci i młodzieży literatura piękna dla dorosłych literatura popularnonaukowa inaczej niebeletrystyczna.

Literatura piękna zapewnia czytelnikom możliwość przyjemnego i kulturalnego spędzenia czasu, jest jednocześnie najbardziej powszechnym, najbardziej dostępnym i bardzo skutecznym narzędziem upowszechniania i utrwalania wzorców zachowań kulturalnych, obyczajowych i moralnych.

Literatura popularnonaukowa zaspokaja ciekawość świata, rozbudza zainteresowanie rozmaitymi przejawami życia, informuje o osiągnięciach nauki i techniki współczesnej.

Stan księgozbioru GBP w Pełkiniach i jej filii na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

ogółem woluminów                  44 255

w tym dla dzieci                      12 300

dla dorosłych                          18 186

liter. niebeletrystycznej            13 477

czasopism oprawnych                 292

Rozbicie księgozbioru na poszczególne  biblioteki przedstawia poniższa tabela:

L.p.

biblioteka

stan księgozbioru

na 31.12.2022r.

dla dzieci

dla dorosłych

liter. niebeletry-

styczna

czas.

oprawne

1.

Pełkinie

11038

2706

4296

3951

85

2.

Makowisko

4103

1291

1755

1044

13

3.

Munina

8960

2413

3889

2556

102

4.

Surochów

5923

2335

2424

1112

52

5.

Tuczempy

6514

1832

2724

1958

6.

Wólka

Pełkińska

7717

1723

3098

2856

40

Księgozbiór bibliotek jest co roku uzupełniany o nowości wydawnicze z literatury polskiej i światowej dla dzieci , młodzieży, dorosłych oraz o literaturę niebeletrystyczną.

W ciągu ostatnich lat za sprawą dbałości władz samorządowych zmieniła się infrastruktura bibliotek. Biblioteki w Pełkiniach, Muninie i Wólce Pełkińskiej zostały gruntownie wyremontowane. Biblioteka w Surochowie została przeniesiona do nowego lokalu w świetlicy wiejskiej a do biblioteki w Makowisku zakupiono nowe meble biblioteczne.

Dbałość o lokale biblioteczne i o aktualny księgozbiór sprawia, że biblioteki to miejsca gdzie można ciekawie i przyjemnie spędzić wolny czas, dlatego zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania z jej zasobów.

Godziny otwarcia bibliotek na terenie Gminy Jarosław:

Biblioteka  Pełkinie

poniedziałek    12 – 18

wtorek             12 – 18

środa               12 – 18

czwartek          12 – 18

piątek              12 – 18

Biblioteka Makowisko

wtorek         10 – 18

czwartek      10 – 18

sobota         10 – 14

Biblioteka Munina

wtorek          9 – 16

środa            9 – 16

piątek          10 – 16

Biblioteka Surochów

poniedziałek   13 – 20

wtorek            13 – 20

czwartek         13 – 19

Biblioteka Tuczempy

poniedziałek  9 – 16

środa             9 – 16

piątek            11 – 17

Biblioteka Wólka Pełkińska

wtorek            11 – 17:30

środa              11 – 17:30

czwartek         11 – 18.

Skip to content