ROK 2023

Uchwała XIII/189/2022 w sprawie zmiany Uchwały nr XII/166/2022 2022 z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Uchwała XII/167/2022 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jarosław 

Uchwała XII/166/2022 w sprawie stawek podatku od nieruchomości 

 

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej
według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11
kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 

 

Deklaracje oraz informacje o gruntach,
nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz o lasach obowiązujące od 1 lipca 2019 roku – wraz z załącznikami

 

 

ROK 2022

Uchwała XI-162-2021 w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Uchwała XI-163-2021 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jarosław

Uchwała XI-164-2021 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2022 rok

Deklaracje oraz informacje o gruntach, nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz o lasach obowiązujące od 1 lipca 2019 roku – wraz z załącznikami

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r.

ROK 2021

Uchwała VII-119-2020 w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Uchwała VII-120-2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jarosław 

Uchwała VII-121-2020 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2021r.

Deklaracje oraz informacje o gruntach, nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz o lasach obowiązujące od 1 lipca 2019 roku – wraz z załącznikami

ROK 2020

Podstawa do naliczania podatku rolnego na 2020 rok

Podstawa do naliczania podatku leśnego na 2020 rok

Uchwała VIII-206-2019 w sprawie stawek podatku od nieruchomości – obowiązuje od 1 stycznia 2020r.

Uchwała VIII-207-2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jarosław – obowiązuje od 1 stycznia 2020r.

Deklaracje oraz informacje o gruntach, nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz o lasach obowiązujące od 1 lipca 2019 roku – wraz z załącznikami

ROK 2019

Podstawa do naliczania podatku rolnego na 2019 rok

Podstawa do naliczania podatku leśnego na 2019 rok

Deklaracje oraz informacje o gruntach, nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz o lasach obowiązujące od 1 lipca 2019 roku – wraz z załącznikami

Uchwała VII-87-2018 w sprawie ustalenie stawek podatku od nieruchomości

Uchwała VII-88-2018 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jarosław

Uchwała VII-89-2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2019r.

Informacja podatkowa na 2019 rok

Deklaracja na podatek leśny na 2019

Deklaracja na podatek od nieruchomosci na 2019 rok

Deklaracja na podatek rolny na 2019 rok

Deklaracja na podatek od środków transportowych na 2019 rok

Załącznik do deklaracji PST na 2019 rok

Skip to content