Wydawać się może, iż dostęp do światowej sieci Internet jest obecnie czymś powszechnym i łatwym do osiągniecia dla każdego, jednakże badania, w szczególności wśród osób zamieszkujących obszary wiejskie ukazują, iż Internet nadal omija polską wieś – tylko 34 proc. gospodarstw wiejskich ma dostęp do sieci.

Niedoinwestowanie obszarów wiejskich wynika po części z faktu, że okres zwrotu inwestycji w infrastrukturę internetową jest tam najdłuższy dla operatorów.

Wójt Gminy Jarosław Elżbieta Grunt, w swojej kampanii wyborczej obiecała mieszkańcom Gminy zapewnienie bezpłatnego dostępu do sieci Internet w miejscach użyteczności publicznej. Jej obietnica  w roku 2021 staje się faktem.

W grudniu 2020 Gmina Jarosław podpisała umowę, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata  2014-2020, na inwestycję pod nazwą „Publiczny Internet w Gminie Jarosław”. 

Za kwotę 64 368,00 zł, Gmina Jarosław zaprojektowała i zbudowała sieć  o wysokiej przepustowości w obiektach użyteczności publicznej, mającą służyć mieszkańcom Gminy, w szczególności osobom „wykluczonym cyfrowo”.

Ze środków Funduszy Europejskich – 54 712,80zł

16 punktów bezpłatnego dostępu do sieci w technologii WI-FI 5Ghz o przepustowości minimum 30 Mbit/s dwukierunkowo, będą znajdują się  w miejscowościach:

1. Munina – obszar przy boisku wielofunkcyjnym,

2. Tuczempy – obszar przy świetlicy oraz boiska sortowego

3. Morawsko – obszar przy boisku sportowym oraz stawie.

4. Surochów – obszar przy świetlico remizie.

5. Sobiecin – obszar przy świetlicy.

6. Koniaczów – obszar przy świetlico remizie.

7. Zgoda – obszar przy świetlico remizie.  

8. Makowisko – obszar przy świetlicy.

9. Wólka Pełkińska – obszar przy świetlicy i boisku wielofunkcyjnym Orlik .

10. Kostków – obszar przy świetlicy.

11. Pełkinie – obszar przy domie kultury.

12. Wola Buchowska obszar przy świetlicy.

13. Leżachów Osada – obszar przy świetlicy.

14. Punkt wewnętrzny w Szkole  Podstawowej  w Surochowie,

15. Punkt wewnętrzny w Szkole  Podstawowej  w Wólce Pełkińskiej

16. Punkt wewnętrzny w Szkole  Podstawowej  w Pełkiniach

Istotną wiadomością dla mieszkańców powinien być fakt, iż zasięg sieci nie będzie ograniczać się tylko do wnętrz budynków. Gmina Jarosław kładzie nacisk na pokrycie zasięgiem całych obszarów wymienionych miejsc publicznych.

Podążając za apelami międzynarodowych organizacji takich jak UNICEF i Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny o jak najszybsze likwidowanie luk cyfrowych i wykluczeniu z inwestycji terenów wiejskich, Gmina Jarosław wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom i inwestuje w rozwój nowoczesnych technologii  w służbie swoim mieszkańcom.

Skip to content