Miło nam poinformować, iż dziś Wójt Gminy Jarosław Elżbieta Grunt podpisała umowę w ramach zadania pn: Przebudowa drogi gminnej 111515R w m. Sobiecin i Koniaczów G111515R km 0+009,8-0+573,8 i 0+894,3-1+479,0.

W ramach zadania swoje oblicze całkowicie zmieni droga łącząca Sobiecin i Koniaczów. Powstanie nowa podbudowa, nowa nawierzchnia, przełożone zostaną wszelkie elementy infrastruktury technicznej, które obecnie znajdują się w przedmiotowej drodze. Wybudowany zostanie prawostronny chodnik, patrząc od strony Koniaczowa.

Całość zadania opiewa na kwotę 4 164 242,99 zł. Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymaliśmy 70% dofinansowania. Wykonawcą będzie firma PBI WMB sp. z o.o., która ma czas na realizację inwestycji do końca lipca br.