Szanowni Mieszkańcy

Uprzejmie przypominamy  o obowiązku czyszczenia przewodów kominowych. Okresowe czyszczenie przewodów kominowych, wentylacyjnych, dymowych i spalinowych to obowiązek wynikający  z przepisów ustawy, ale przede wszystkim z rozsądku. Przewody spalinowe należy czyścić raz na sześć miesięcy,  przewody wentylacyjne – raz w roku, a dymowe raz na trzy miesiące. Zaniechanie czyszczenia może doprowadzić do osadzania się na wewnętrznych ściankach komina dużej ilości sadzy, która ze względu na swój skład może się zapalić. Pożar w kominie powoduje wzrost temperatury i jest jedną z najczęstszych przyczyn pożarów budynków.

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy

https://kominiarskicech.pl