Zarządzenie 8-2024 w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sport

Ogłoszenie Wójta Gminy Jarosław w sprawie naboru wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Jarosław w I półroczu 2024 roku

Wniosek o przyznanie dotacji

Oświadczenia

Załącznik Nr 2 do konkursu – wzór umowy

Załącznik Nr 3 do konkursu – protokół oceny

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego

.