Zarządzenie 9-2024 w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków

Załącznik nr 1 – Ogłoszenie o naborze wniosków

Wniosek o przyznanie dotacji

Oświadczenia

Załącznik Nr 2 do konkursu – wzór umowy

Załącznik Nr 3 do konkursu – protokół oceny

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego

.

.