Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław