Wójt Gminy Jarosław oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne uprzejmie zapraszają właścicieli nieruchomości oraz mieszkańców sołectwa Makowisko na zaplanowany dyżur w ramach procesu konsultacyjno-informacyjnego na temat planowanego przebiegu linii przesyłowej oraz lokalizacji stacji elektroenergetycznej.

Na spotkaniu, które odbędzie się 8 listopada 2023 r. w godzinach: 16:00 – 19:00 w Świetlicy wiejskiej w Makowisku omówione zostaną dalsze etapy prac inwestycyjnych dotyczących linii przesyłowej i stacji elektroenergetycznej. Prezentowane będą również zasady określania wynagrodzeń dla właścicieli nieruchomości za posadowienie instalacji przesyłowych na ich gruntach.