Niebawem rozpoczną się prace przy inwestycji pn.: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Surochów. Wczoraj została podpisana umowa na wykonanie tego zadania. W ramach inwestycji na długości 840 metrów postawionych zostanie 22 słupy oświetleniowe i założonych zostanie 25 opraw oświetleniowych LED. Inwestycja jest prowadzona z faktu likwidacji oświetlenia przez PGE. Wykonawcą inwestycji będzie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELEKTROSPRZĘT, za kwotę 423 565,73 zł brutto. Prace powinny zakończyć się do końca lipca br.