6 czerwca została podpisana umowa w ramach zadania: Remonty cząstkowe nawierzchni utwardzonych na drogach w Gminie Jarosław. W ramach robót wykonane zostaną cząstkowe remonty, zlikwidowane wyboje, ubytki, odbicia mechaniczne. Łącznie na terenie całej gminy nastąpi naprawa blisko 750m2 nawierzchni. Wykonawcą zadania będzie: Zakład Budowy Dróg i Transportu Sebastian Babiś, za kwotę: 206 894,37 zł. Prace rozpoczną się niebawem, zakończą zaś w lipcu br.