Miejscowość Zgoda to jedno z sołectw gminy Jarosław, położone na prawym brzegu Sanu. Jej początku sięgają XVIII wieku. Zostało wydzielone z przysiółka Łowiec. Jak głosi legenda nazwa miejscowości powstała od zgodnego dzielenia łupów podczas wypraw mieszkańców do lasu na łowy zwierzyny. Świadectwem istnienia dużych lasów mogą być znajdujące się w wodach Sanu poprzewracane i zamulone dęby. Początkowo wieś liczyła kilka domów. Pierwszymi mieszkańcami były rody: Jasiewiczów, Cichowlazów, Juchów i Stochmańskich. Podczas II wojny światowej miejscowość znajdowała się w centrum linii frontu. Jednak spośród mieszkańców nikt nie zginął podczas działań wojennych, ale wszystkie domostwa zostały doszczętnie zniszczone. Jedyną budowlą której nie zniszczyła połoga wojenna była przydrożna, murowana kapliczka z 1939r. a na niej wyryty napis: „ZGODA U STÓP N.M.P.”. Po zakończeniu działań wojennych mieszkańcy powracali do wioski i powoli, wspólnymi siłami zaczęli odbudowywać swoje domostwa. Dzisiaj wieś stanowią zabudowania murowane, wyposażone we wszelkie media i elektryczność, gaz, wodociągi, kanalizację. Na początku lat 60-tych wybudowano szkołę. Wcześniej 4 klasowa szkoła mieściła się w prywatnym budynku. W 1985r. został wybudowany kościół pw. Św. Maksymiliana Kolbego. Centrum kulturalnym wsi jest budynek świetlicy wiejskiej, w którym mieści się: sala taneczna z zapleczem kuchennym, dwie sale wyposażone w bilard, tenis stołowy, piłkarzyki, telewizor, zestaw do ćwiczeń, bieżnię a także remiza strażacka z wozem strażackim. OSP we wsi działa od 1968r. uczestnicząc zarówno w akcjach gaśniczych, zawodach strażackich na różnych szczeblach, zdobywając liczne puchary, a także angażując się podczas uroczystości kościelnych, trzymając co roku straż przy Bożym Grobie, biorąc czynny udział w procesjach kościelnych. Poza tym członkowie OSP służą również pomocą przy organizacji imprez plenerowych dla dzieci przy świetlicy wiejskiej. 


W 2017 r. powstała we wsi grupa śpiewająca, która uczestniczy co roku w Gminnych Przeglądach kolęd i Pastorałek oraz w Gminnym Przeglądzie Pieści Maryjnych. Poza tym grupa bierze udział w gminnych dożynkach, prezentując zarówno wieńce dożynkowe, jak tez i przyśpiewki związane z tym obrzędem. Pod koniec 2018 r. powstało we wsi Koło Gospodyń Wiejskich liczące 15 członów: 4 panów i 11 pań. Koło posiada stroje ludowe, które są wykorzystywane podczas uroczystości gminnych oraz miejscowych.

Przy świetlicy wiejskiej istnieje również plac zabaw dla dzieci oraz siłownia zewnętrzna. Co roku organizowane są spotkania opłatkowe dla mieszkańców oraz imprezy plenerowe dla dzieci i pikniki rodzinne.

ROK 2024 - Czerwiec do grudzień
Skip to content