WSPARCIE DLA INWESTORAW Urzędzie Gminy Jarosław  działa Punkt Obsługi Inwestora, zapewniający pomoc przy realizacji inwestycji.

Do zadań ww. stanowiska pracy należy:

 • Przygotowanie kompletnej oferty inwestycyjnej JST, jej weryfikacja i aktualizacja, w tym nadzór nad danymi niezbędnymi do jej opracowania;
 • Nadzór nad aktualizacją danych dotyczących oferty inwestycyjnej na portalu/stronie internetowej JST oraz dbałość o aktualność informacji, w tym nadzór nad administratorem strony w tym zakresie;
 • Nadzór nad aktualizacją danych dotyczących ofert lokalizacyjnych JST w generatorze ofert inwestycyjnych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH);
 • Weryfikacja oferty inwestycyjnej i działań Punktu Obsługi Inwestorów pod kątem zgodności ze Strategią Rozwoju Gminy Jarosław, w szczególności w zakresie ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami;
 • Organizacja działań promujących ofertę inwestycyjną JST;
 • Udzielenie informacji przedsiębiorcom/inwestorom, w tym prezentacja posiadanej przez JST oferty inwestycyjnej;
 • Organizowanie w razie potrzeby wizyt lokalizacyjnych inwestorów na terenie JST i współdziałanie z innymi podmiotami w tym zakresie;
 • Opieka proinwestycyjna dla firm łącznie ze wsparciem firm, które już działają na terenie JST.
 • Współdziałanie z podmiotami zaangażowanymi w obsłudze inwestora na szczeblu ponadgminnym;
 • Znajomość i przestrzeganie standardów obsługi inwestora na każdym etapie działania;
 • POI ma stanowić pierwsze ogniwo w inicjowaniu kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami i podmiotami wspierającymi rozwój gospodarczy na terenie JST, właściwymi dla struktury potrzeb potencjalnego inwestora;
 • Udział w spotkaniach, konferencjach oraz szkoleniach służących podnoszeniu kwalifikacji oraz kompetencji w zakresie pozyskiwania i obsługi inwestorów.

Regionalny poziom wsparcia dla inwestora:

Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, 35-241 Rzeszów, ul. Lubelska  4; e-mail:  drr@podkarpackie.pl

RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA
Jasionka 954, 36-002 Jasionka
Tel:+48 17 77 36 853

e-mal: 
mpatro@rarr.rzeszow.pl

Centrum Obsługi Inwestora powstało w 2001 roku w celu wspierania rozwoju województwa podkarpackiego poprzez stymulowanie napływu inwestycji zewnętrznych. Jest miejscem pierwszego kontaktu dla zainteresowanych inwestowaniem w regionie. Pracownicy Centrum Obsługi Inwestora dysponują specjalistyczną wiedzą z zakresu regulacji prawnych, wskaźników branżowych, aktualnych ofert inwestycyjnych, danych o stanie i ofercie przedsiębiorstw. Dzięki ścisłej współpracy z instytucjami samorządowymi i rządowymi, dobrej znajomości lokalnych realiów oraz doświadczeniu w negocjacjach pracownicy Centrum udzielają szybkiej i fachowej pomocy przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Ważnym źródłem informacji o możliwościach uzyskania wsparcia ze środków unijnych są Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (PIFE). 

ZAKRES USŁUG SIECI PIFE:

 • diagnoza potrzeb klienta,
 • informowanie o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dotacji,
 • dofinansowanie „krok po kroku”,
 • pomoc w znalezieniu odpowiedniego projektu,
 • konsultacje na etapie przygotowywania wniosków/projektów,
 • konsultacje na etapie realizacji projektu,
 • wstępną pomoc w rozliczaniu projektów,
 • indywidualne konsultacje u klienta,
 • udzielanie ogólnych informacji o PROW 
 •  

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie podkarpackim mieści się przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4,  w Rzeszowie
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
e-mail: 
gpi@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 – 18:00, wtorek – piątek: 7:30 – 15:30.

 

Krajowy  poziom wsparcia dla inwestora

Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Misją PAIH jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. PAIH działa zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH). PAIH oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego  projektów biznesowych. Pomaga również w pokonywaniu procedur administracyjnych dotyczących konkretnych przedsięwzięć, opracowaniu rozwiązań prawnych, znalezieniu odpowiedniej lokalizacji oraz wiarygodnych partnerów i dostawców.

Zapewnia również dostęp do instrumentów finansowych, w tym ubezpieczeń oferowanych przez instytucje zrzeszone w Grupie Polskiego Funduszu Rozwoju.

Kontakt:
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Krucza 50
00-025 Warszawa
(godziny pracy: pn.-pt., 8:00-16:00)
Kontakt PAIH24: 
paih24@paih.gov.pl
Serwis PAIH24: +48 22 334 99 55

Szczegółowe informacje wraz ze wzorami wniosków dostępne są na stronie internetowej Polskiej Agencji Informacji i Handlu http://www.paih.gov.pl

Skip to content