RAPORT O STANIE GMINY JAROSŁAW. PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY JAROSŁAW W ROKU 2021

RAPORT – kliknij w link

Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

Raport będzie przedstawiony i omawiany podczas sesji rady gminy, której termin został wyznaczony na 27 czerwca br. (poniedziałek). Wówczas odbędzie się także debata publiczna dotycząca raportu, do udziału w której zapraszamy mieszkańców naszej gminy. 

Osoby, które chcą zabrać głos w dyskusji, zgłoszenie składają najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami  co najmniej 20 innych osób.

Formularz udziału w debacie – kliknij w link

Skip to content