O GMINIE JAROSŁAW

Gmina położona jest w zachodniej części powiatu na obszarze zaliczanym do Doliny dolnego Sanu. Jej wschodnia część to już teren Płaskowyżu Tarnogrodzkiego. Gmina Jarosław sąsiaduje z miastem Jarosław i gminami: Wiązownica, Laszki, Radymno, Pawłosiów oraz gminami powiatu przeworskiego: Przeworsk, Tryńcza i Sieniawa. Przez teren gminy przebiega międzynarodowa trasa E-4 Medyka-Zgorzelec oraz linie kolejowe łączące: Medykę z Tarnowem i Krakowem. Obszar gminy zajmuje powierzchnię 113,48 km², z czego 86,4 % ogólnej powierzchni stanowią użytki rolne. Zamieszkuje ją 13 111 mieszkańców (stan na 31 grudnia 2022r.), co czyni z gminy Jarosław najludniejszą (po gminie miejskiej) gminę powiatu. Gmina Jarosław ma charakter rolniczy. Produkcji rolnej sprzyjają dobre gleby oraz bliskość dużego rynku zbytu.

W ostatnim okresie intensywnie rozwija się także drobna działalność usługowa (spośród 531 zarejestrowanych w gminie podmiotów gospodarczych dominują placówki handlowe).

Miejscowości gminy Jarosław charakteryzują się rozwiniętą infrastrukturą. Do wszystkich miejscowości doprowadzony jest wodociąg i siec gazowa. Dominacja rolnictwa i podmiejski charakter łączą się z walorami turystycznymi gminy.
Miejscowości kuszą walorami krajobrazowymi, ale przede wszystkim ciekawą przeszłością i związanymi z nią zabytkami. Do najcenniejszych należy Zespół Pałacowo – Parkowy w Pełkiniach – dawniej rezydencja Czartoryskich. Powstały w latach 1661-1724 pałac, wielokrotnie przebudowywany, ze swoimi wieżyczkami, ganeczkami i tarasami utrzymany jest w stylu eklektycznym.

 

Połączenia komunikacyjne

Odległości do: najważniejszych ośrodków miejskich:
Rzeszów  – 60 km;
Kraków – 228 km;
Warszawa 374 km;

Połączenia lotnicze:

Port lotniczy Rzeszów-Jasionka; Jasionka 942, 36-002 Jasionka – odległość do portu lotniczego- 60 km;
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice – odległość do portu lotniczego 227 km;
Lotnisko Chopina w Warszawie – międzynarodowy port lotniczy – odległość do portu lotniczego 399 km;

Połączenia kolejowe:

Przemyśl-Kraków-Wrocław – odległość do dworca kolejowego Jarosław – 5 km;
Przemyśl – Warszawa;
Przemyśl -Lviw (Ukraina)

Autostrady:

A-4:Korczowa-Rzeszów-Wrocław-Zgorzelec – wjazd/zjazd Jarosław Wschód w miejscowości Mokra.

 

Drogi międzymiastowe

–  droga krajowa nr 4 od przejścia granicznego do Niemiec w Nierzajowicach, do przejścia  granicznego na Ukrainę w Korczowej, 

–  droga krajowa nr 77 Lipnik – Przemyśl, 

–  droga wojewódzka nr 865 Jarosław – Bełżec, 

–  międzynarodowa trasa E-4 Medyka-Zgorzelec oraz magistrala kolejowa E30, która stanowi część III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego.

Odległości do przejścia granicznego z:

Ukrainą w Medyce – 44 km;
Słowacją w Barwinku – 124 km.

 

Powiat jarosławski – podstawowe dane.

Powiat jarosławski – jeden z 380 powiatów w Polsce (jeden z 25 powiatów w województwie podkarpackim), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Jarosław. Powiat położony jest we wschodniej części województwa podkarpackiego. Jest częścią makroregionu południowo-wschodniej Polski. Według danych z 30 czerwca 2020 roku powiat zamieszkiwało 120 097 osób.

W skład powiatu wchodzą:

Gmina miejska:
Jarosław

Radymno

Gminy miejsko-wiejskie:

Pruchnik

Gminy wiejskie:


Chłopice         

Jarosław         

Laszki 

Pawłosiów      

Radymno        

Rokietnica      

Roźwienica     

Wiązownica

 

Województwo podkarpackie – podstawowe dane.  

Województwo podkarpackie zostało utworzone 1 stycznia 1999 roku z połączenia trzech województw: rzeszowskiego, przemyskiego i krośnieńskiego oraz części tarnobrzeskiego i tarnowskiego.
Zajmuje powierzchnię 17 845 km2. Region położony jest w południowo-wschodniej części kraju; wschodnią granicę województwa stanowi granica państwowa z Ukrainą (obwód lwowski i obwód zakarpacki), południową – granica ze Słowacją (Kraj Preszowski). Na górze Kremenaros (Krzemieniec) – 1221 m n.p.m. w Bieszczadach stykają się granice Polski, Słowacji i Ukrainy. Podkarpacie graniczy również z województwami: lubelskim, świętokrzyskim i małopolskim. Podkarpacie jest regionem o charakterze rolniczo-przemysłowym.  

Województwo podkarpackie w liczbach – kwiecień 2022

  • ludność (stan w dniu 31 grudnia 2021 r.) – 2 110 694
  • stopa bezrobocia – 7,8%
  • przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw – 5416,63 zł
  • przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (w tys. osób) – 254,5
  • mieszkania oddane do użytkowania (styczeń-kwiecień 2022 r.) – 3114
  • produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych)* – 87,2
  • produkcja budowlano-montażowa (w cenach bieżących)*– 102,1
  • podmioty gospodarki narodowej – 197 800

* – miesiąc poprzedni = 100

Skip to content