Morawsko – miejscowość przyjazna mieszkańcom i odwiedzającym.

Morawsko to jedna z trzynastu miejscowości Gminy Jarosław, leżąca  w odległości ok. 6 km od Jarosławia. Położona jest na równinie o wysokości 204 m n. p. m., na nizinnym i podmokłym terenie. Przez wieś przepływa niewielka  rzeka Łęg Morawski, tworząc w samym środku wsi staw. Morawsko graniczy z Tuczempami, Łowcami, Chłopicami, Kidałowicami oraz Muniną.   

Morawsko położona w południowo – wschodniej części Gminy Jarosław, w powiecie jarosławskim. Zajmuje obszar 8,74 km², obecnie zamieszkałe jest przez 1048 osób.
Morawsko to miejscowość typowo rolnicza, położona malowniczo wśród rozległych pól uprawnych. Zabudowania zlokalizowane są przy drodze powiatowej i drogach Gminnych.

W ostatnich latach Morawsko bardzo się zmieniło, obrazują to poniższe zdjęcia, gdzie widać teren w centrum miejscowości. W miejscu gdzie 12 lat temu podmokły teren porośnięty chwastami szpecił centrum wsi, dzisiaj znajduję się boisko sportowe oraz staw rybny z pięknym terenem rekreacyjnym. Miejsce to cieszy oczy i daje powód do dumy mieszkańców oraz wzbudza zazdrość i zachwyt odwiedzających Morawsko gości z zewnątrz.

Staw i teren wokół niego można nazwać urzeczywistnieniem marzeń obecnej Pani Sołtys – Ireny Poćwierz oraz wielu mieszkańców Morawska. Jest to dowód na to, że jeżeli za marzeniami idzie konkretna praca to można wiele osiągnąć.

Pierwsze prace związane z  wykonaniem i oczyszczeniem stawu zostały wykonane w 2012 roku. Następnie wykonano „molo” prowadzące na wysepkę. W 2014 roku Morawsko przystąpiło do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi i w ramach otrzymanego dofinansowania i środkom otrzymanym z Gminy Jarosław udało się opracować projekt zagospodarowania terenu, zakupić rośliny ozdobne, wykonać chodniki, ławeczki oraz oświetlenie terenu. Mieszkańcy w własnym zakresie przygotowali grunt pod nasadzenia, zasiali trawę oraz zasadzili ponad 400 krzewów i roślin ozdobnych. W prace zaangażowało się bardzo wiele osób.

Morawsko posiada pełną infrastrukturę techniczną. Mieszkańcy są zaopatrywani w wodę ze zmodernizowanej stacji uzdatniania wody, ścieki są odprowadzane do nowoczesnej oczyszczalni ścieków w Tuczempach. Jest pełna sieć gazyfikacyjna i zmodernizowana sieć elektryczna. Drogi gminne w zdecydowanej większości mają nawierzchnie asfaltową i są na bieżąco remontowane. Obecnie budowane są chodniki przy drodze powiatowej, a w przyszłości również przy drogach gminnych. Wszystkie drogi są oświetlone. W miejscach,  gdzie nie było możliwości technicznych postawienia oświetlenia konwencjonalnego zamontowano, podobnie jak w pozostałych miejscowościach Gminy Jarosław, oświetlenie hybrydowe, zasilane energia wiatru i słońca. Dzięki temu Morawsko jest wygodna do życia i bezpieczną miejscowością.

W Morawsku funkcjonuje Szkoła Podstawowa im Bł. Ks. Jana Balickiego. w 2011 roku oddano do użytku nowoczesną, dobrze wyposażona  salę gimnastyczną. Przy Szkole znajduje się również plac zabaw dla najmłodszych dzieci oraz boisko sportowe. W bezpośrednim sąsiedztwie szkoły znajduje się również stadion sportowy, z którego uczniowie mogą korzystać. 

W Morawsku funkcjonują duże, nowoczesne gospodarstwa rolne.
Prace rolników ułatwiają nowoczesne maszyny i sprzęty rolnicze.

Znajduje się też gospodarstwo rolno – pasieczne, produkujące wysokiej jakości miody oraz wyroby na bazie miodu.

Mieszkańcy Morawska to osoby przedsiębiorcze i pracowite, funkcjonują tu firmy z branży budowlanej:
– Firma Usługo Brukarskie działa od 2006 roku , zatrudnia  7 osób
– Firma BUDREMAL, Józef  – Tadeusz Kobyłko,  istnieje od 1997 roku, zatrudnia ponad 15 osób,

W Morawsku prężnie działają organizacje pozarządowe, takie jak:
– Ochotnicza Straż Pożarna
– Stowarzyszenie „Razem w przyszłość w Morawsku”, przy którym działa zespół śpiewaczy
– Ludowy Klub Sportowy „PŁOMIEŃ” Morawsko
– Koło wędkarskie

Od kilku lat w Morawsku odbywa się impreza regionalna „Biesiada nad Morawskim Łęgiem”, czyli prezentacja tradycyjnych potraw kuchni wiejskiej. Impreza swym zasięgiem obejmuje 4 powiaty: jarosławski, przemyski, przeworski, lubaczowski.

Skip to content