Uchwałą Rady Gminy Jarosław regulamin Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych w Gminie Jarosław. Zachęcamy do korzystania z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

Regulamin Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Uchwała NR VIII/87/2012 Rady Gminy Jarosław z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jarosław.

1. Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jarosław jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. 34-451 Tylmanowa, oś. Rzeka 133.

2. Miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jarosław zmieszanych odpadów komunalnych jest – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  EMPOL sp. z o.o., RIPOK Młyny 37-522 Młyny 111 a

3.  Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych :

3.1. Tuczempy,  ul.Sanowa 21  – Oczyszczalnia 

3.2. Kostków 95a – Oczyszczalnia  

Godziny otwarcia:

poniedziałek i czwartek  8:00 – 15:00

wtorek 8:00 – 18:00

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych-  PSZOK:  Wyposażenie  PSZOK:
1.    PSZOK   TUCZEMPY          tel. kontaktowy  602 594 953     –  informacja   telefoniczna Kontenery na : 1. Przeterminowane leki / mały/ 2. Zużyte baterie i akumulatory 3. Chemikalia i farby 4. Metale  /złom/ 5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny       /RTV,AGD/ 6. Tzw.  wielkogabaryty  /meble i inne odpady     wielkogabarytowe/ 7. Zużyte opony 8. Odpady zielone z frakcji bioodpadów (nie będą odbierane od właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali kompostowanie bioodpadów) 9. Odpady budowlane i rozbiórkowe (maksymalnie 200kg na osobę rocznie) 10. Tekstylia i odzież 11. Odpady opakowaniowe wielomateriałowe 12. Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów lecznyczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek    
1.    PSZOK   KOSTKÓW          tel. kontaktowy  600 442 966     –  informacja   telefonicznaKontenery na : 1. Przeterminowane leki / mały/ 2. Zużyte baterie i akumulatory 3. Chemikalia i farby 4. Metale  /złom/ 5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny       /RTV, AGD/ 6. Tzw.  wielkogabaryty  /meble i inne odpady     wielkogabarytowe/ 7. Zużyte opony 8. Odpady zielone z frakcji bioodpadów (nie będą odbierane od właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali kompostowanie bioodpadów) 9. Odpady budowlane i rozbiórkowe (maksymalnie 200kg na osobę rocznie) 10. Tekstylia i odzież 11. Odpady opakowaniowe wielomateriałowe 12. Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów lecznyczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek

W punktach nie będą przyjmowane: odpady, których ilość i frakcja świadczą o powstaniu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, akumulatory przemysłowe i samochodowe, szyby i części samochodowe, odpady będące zagrożeniem bezpośrednim dla życiu, zdrowia lub środowiska, odpady powstałe w związku z prowadzoną działalnością rolniczą.

.

.

ROK 2024 - Czerwiec do grudzień
Skip to content