Aktualne:

Uchwała XII-171-2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

Uchwała XI-174-2021 w sprawie wyboru wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Uchwała X-161-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jarosław

Uchwała VIII-141-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości

Uchwała VII-126-2020 zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jarosław

Uchwała VIII-208-2019 w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowania odpadami komunalnym

Uchwała Nr IX-230-2019 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i trybu składania deklaracji

Uchwała IX-229-2019 w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jarosław

Uchwała IX-228-2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz określenia stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

Uchwała VIII-225-2019 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jarosław

Uchwała VII-188-2019 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami

Uchwała VII-189-2019 w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia  oraz wysokości cen za te usługi

Uchwała Nr IV-34-2016 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Straciły moc uchwały:

Uchwała Nr IV-32-2016 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i trybu składania deklaracji – utraciła moc z dniem 31 grudnia 2019r.

Uchwała IX-108-2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty – utraciła moc z dniem 31 grudnia 2019r.

Uchwała nr IX-111-2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela   – utraciła moc z dniem 31 grudnia 2019r.

Uchwała nr X-135-2017 w sprawie zmiany Uchały nr IX/111/2017 Rady Gminy Jarosław z dnia 27 października 2017r.   – utraciła moc z dniem 31 grudnia 2019r.

Uchwała Nr V-66-2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jarosław – utraciła moc z dniem 31 grudnia 2019r.

Uchwała Nr IX-110-2017 w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jarosław – utraciła moc z dniem 31 grudnia 2019r.

Uchwała nr VIII-124-2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty  – utraciła moc z dniem 31 grudnia 2018r.

Uchwała Nr IV-33-2016 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. – utraciła moc z dniem 31 grudnia 2017r.

Uchwała Nr VIII-95-2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty – utraciła moc z dniem 31 grudnia 2016r. 

Uchwała Nr VIII-96-2013 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i trybu składania deklaracji – utraciła moc z dniem 1 lipca 2016r. 

Uchwała Nr III-27-2013 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – utraciła moc z dniem 1 lipca 2016r. 

Uchwała Nr VIII-87-2012 – regulamin czystości – utraciła moc z dniem 1 lipca 2016r. 

.

Utraciły moc:

Skip to content