Aktualne:

Straciły moc uchwały:

Uchwała Nr IV-32-2016 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i trybu składania deklaracji – utraciła moc z dniem 31 grudnia 2019r.

Uchwała IX-108-2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty – utraciła moc z dniem 31 grudnia 2019r.

Uchwała nr IX-111-2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela   – utraciła moc z dniem 31 grudnia 2019r.

Uchwała nr X-135-2017 w sprawie zmiany Uchały nr IX/111/2017 Rady Gminy Jarosław z dnia 27 października 2017r.   – utraciła moc z dniem 31 grudnia 2019r.

Uchwała Nr V-66-2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jarosław – utraciła moc z dniem 31 grudnia 2019r.

Uchwała Nr IX-110-2017 w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jarosław – utraciła moc z dniem 31 grudnia 2019r.

Uchwała nr VIII-124-2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty  – utraciła moc z dniem 31 grudnia 2018r.

Uchwała Nr IV-33-2016 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. – utraciła moc z dniem 31 grudnia 2017r.

Uchwała Nr VIII-95-2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty – utraciła moc z dniem 31 grudnia 2016r. 

Uchwała Nr VIII-96-2013 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i trybu składania deklaracji – utraciła moc z dniem 1 lipca 2016r. 

Uchwała Nr III-27-2013 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – utraciła moc z dniem 1 lipca 2016r. 

Uchwała Nr VIII-87-2012 – regulamin czystości – utraciła moc z dniem 1 lipca 2016r. 

.

Utraciły moc:

ROK 2024 - Czerwiec do grudzień
Skip to content