DLACZEGO WARTO TU INWESTOWAĆ

 

Gmina Jarosław określiła swoją misję w Strategii Rozwoju Gminy Jarosław na lata 2022-2030 jako atrakcyjne miejsca do zamieszkania, pracy, wypoczynku i inwestowania.

 

Pod  względem  geograficznym  można   wyróżnić  położoną  na  przecięciu  Doliny Dolnego  Sanu,  Płaskowyżu  Tarnogrodzkiego  i  Pogórza  Rzeszowskiego  –  część  południowo-wschodnią  oraz  leżącą  w  granicach  Doliny  Dolnego  Sanu  –  część  północno-zachodnią.  Poza Jarosławiem  Gmina  Jarosław  sąsiaduje  również  z  gminami  Wiązownica,  Laszki,  Radymno, Pawłosiów w granicach powiatu jarosławskiego oraz znajdującymi się w powiecie przeworskim gminami Przeworsk, Tryńcza i Sieniawa.  Gmina podzielona jest na dwie osobne części, rozdzielane przez miasto Jarosław, będące centrum administracyjnym gminy. 

 

Przez  teren  Gminy  przepływa  rzeka  San,  będąca  prawobrzeżnym  dopływem  Wisły.

Przebiegają tędy również istotne szlaki komunikacyjne drogowe oraz kolejowe: 

–  droga krajowa nr 4 od przejścia granicznego do Niemiec w Nierzajowicach, do przejścia  granicznego na Ukrainę w Korczowej, 

–  droga krajowa nr 77 Lipnik – Przemyśl, 

–  droga wojewódzka nr 865 Jarosław – Bełżec, 

–  międzynarodowa trasa E-4 Medyka-Zgorzelec oraz magistrala kolejowa E30, która stanowi część III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego.

 

Oprócz ciekawej przeszłości i związanymi z nią zabytkami Gmina Jarosław kusi również  walorami  krajobrazowymi  z  którymi  łączą  się  podmiejski  charakter  oraz  dominacja  terenów rolnych.  Gminę  cechuję  różnorodność  krajobrazowa  od  porośniętych  przez  wyżynne  lasy łagodnych wzniesień rzeźbionych głębokimi wąwozami po nizinne doliny rzeki. Większość gminy znajduje się w dolinie rzeki San, stanowiącą sama w sobie piękną atrakcję regionu, malowniczo meandrującą pośród pól. Jest ona chętnie wykorzystywaną jako wizytówkę tego obszaru. Częste zmiany jej koryta doprowadziły do utworzenia się, w miejscach starych koryt, licznych akwenów wodnych w postaci małych stawów oraz jezior. Na tym obszarze gdzieniegdzie występują lasy mieszane o bogatym, wielogatunkowym drzewostanie drzew liściastych i szpilkowych oraz wielkiej różnorodności innych roślin, obszar jest też bogaty w zwierzynę. Region cechuje się też wyjątkowo czystym środowiskiem naturalnym, co dodatkowo podnosi jego atrakcyjność.  Oprócz ciekawej przeszłości i związanymi z nią zabytkami Gmina Jarosław kusi również  walorami  krajobrazowymi  z  którymi  łączą  się  podmiejski  charakter  oraz  dominacja  terenów rolnych. 

 

Jednym z największych atutów gminy jest dogodne położenie  komunikacyjne oraz korzystne  warunki  dla  rozwoju  rolnictwa.   

 

Energia elektryczna
Sieć elektroenergetyczna Gminy Jarosław jest dobrze rozwinięta. Gmina zasilana jest liniami 110 kV. Istniejący stan systemu energetycznego  pokrywa aktualne potrzeby w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną. Wymaga ona jednak ciągłej rozbudowy i modernizacji. Dla poprawienia bezpieczeństwa w gminie rozbudowuje się oświetlenie uliczne. Rozbudowa sieci elektrycznej jest kontynuowana w oparciu o prywatnych inwestorów.

 

Gazownictwo
Na obrzeżach terenu inwestycyjnego przebiega dwie nitki gazu ziemnego wysokociśnieniowego o średnicy Ø 300 i Ø 400. 

 

Sieć wodociągowa

Długość sieci wodociągowej na koniec roku 2022 liczyła 150,11 km.

 

Sieć kanalizacji sanitarnej

Długość czynnej sieci kanalizacji sanitarnej na koniec 2022 roku liczyła 217,3 km.

 

Potencjał ludzki

Na terenie Gminy Jarosław działa siedem Zespołów Szkolno-Przedszkolnym.

W oddalonym o 60 km  Rzeszowie   znajdują się: Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Wyższa Szkoła Informatyki Zarządzania, Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna  Collegium Humanum Filia w Rzeszowie.

Skip to content