500+

Komunikat

            W związku z wprowadzonymi zmianami dotyczącymi świadczenia wychowawczego (500+), przypominamy że od 1 stycznia 2022 wszystkie wnioski składać należy do ZUS.

Od 1 czerwca Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu nie zajmuje się obsługą świadczenia wychowawczego 500+, natomiast sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. z wniosków złożonych do 31 grudnia 2021 r., do ich zakończenia nadal będą realizowały dotychczasowe organy (tj. w sprawach świadczenia wychowawczego – gminy, w sprawach dodatków wychowawczych przysługujących na dzieci w pieczy zastępczej – powiaty, natomiast w sprawach wymagających rozstrzygnięć związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego – wojewodowie). 

Skip to content