Podkarpacki Program Odnowy Wsi

 

Założeniem Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 jest wspieranie oddolnych inicjatyw mających na celu uczynienie z polskiej wsi miejsca wygodnego do życia i przyjaznego mieszkańcom. W Gminie Jarosław sołectwem uczestniczącym w tym programie jest Surochów.

W 2023 roku w Surochowie kontynuowane były prace związane z zagospodarowaniem terenu  w centrum wsi na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. W bieżącym roku teren rekreacyjny wzbogacił się o nowe urządzenia siłowni plenerowej. Obok placu zabaw dla dzieci pojawiły się urządzenia przeznaczone do ćwiczeń na wolnym powietrzu dla osób dorosłych.  Obecnie rodzice, czy dziadkowie opiekujący się dziećmi bawiącymi się na placu zabaw mogą również spędzić aktywnie czas. Dzięki zaangażowaniu sołeckiej grupy odnowy wsi pod przewodnictwem sołtysa, druhów OSP oraz lokalnego przedsiębiorcy teren jest zadbany, regularnie wykaszany.  Teren rekreacyjny w centrum wsi staje się coraz piękniejszy, nasadzone w poprzednich latach rośliny, dzięki trosce i pielęgnacji zaangażowanych członków grupy odnowy wsi stają się coraz okazalsze i piękniejsze.  Realizacja założeń Sołeckiej Strategii Rozwoju była możliwa dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 w wysokości 12 000 zł i oczywiście zaangażowaniu wielu mieszkańców Surochowa.   W wykonanie założonych na ten rok prac włączyli się  członkowie sołeckiej grupy odnowy wsi, strażacy z OSP, oraz miejscowy  przedsiębiorca. W kolejnych latach będą realizowane dalsze założenia sołeckiej strategii rozwoju . Docelowo teren rekreacyjny będzie piękną wizytówką miejscowości,  miejscem spotkań mieszkańców oraz atrakcyjnego spędzania czasu wolnego dla całych rodzin.

ROK 2024 - Czerwiec do grudzień
Skip to content