Dożynki Gminne w Makowisku

Za nami wspaniała uroczystość. Gminne Dożynki to nie tylko święto plonów, ale przede wszystkim manifestacja jedności społeczeństwa, czego dowodem były licznie przybyłe delegacje ze wszystkich sołectw. To ogromne przedsięwzięcie, w którym każda pomoc ma ogromne znaczenie. Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w tworzenie tego wyjątkowego dnia. Szczególne podziękowania kieruję do sołtysa Makowiska Mariana Dziadury, Prezesa Makovii Andrzeja Woś, Prezes Stowarzyszenia „Kobiety dla Makowiska” Teresy Szkoła, sponsora Henryka Kulikowskiego-właściciela firmy Sipeko, radnych zaangażowanych w przygotowania – Dariusza Czereby i Zbigniewa Krupy, strażaków z OSP Makowisko, chóru „Deo Cantamus”, Janusza Krasickiego, pracowników Urzędu Gminy oraz wszystkich, którzy wspierali przygotowania.

r
Skip to content