W Morawsku zostanie przebudowana droga, wybudowany chodnik i oświetlenie

W poniedziałek Wójt Gminy Jarosław Elżbieta Grunt podpisała umowę na realizację zadania pn. “Przebudowa drogi gminnej nr 111523R Morawsko w kierunku Łowce wraz z budową ciągu pieszo-jezdnego, sieci elektroenergetycznej, oświetlenia ulicznego w miejscowości Morawsko”. W ramach zadania przebudowana zostanie droga gminna, mająca obecnie charakter drogi lokalnej, służącej jako dojazd do przyległych posesji oraz budynków użyteczności publicznej. Droga łączy drogi powiatowe relacji: DP1769R Kidałowice-Morawsko i DP1788R Munina-Morawsko. Wykonane zostanie wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni, obustronne umocnienie pobocza kruszywem naturalnym, wybudowany zostanie chodnik, zbudowane zostaną przepusty  pod ciągiem,  powstanie  sieć  elektroenergetyczna,  oświetlenie  uliczne. Przebudowane zostaną również istniejące zjazdy wraz z przepustami, zbudowany będzie kanał technologiczny oraz usunięta kolizja z istniejącą infrastrukturą techniczną. Wykonawcą zadania będzie firma Sikora Sylwia MATBUD, za kwotę 3 453 929,10 zł brutto. Termin wykonania zadania to koniec października 2023r. 
.

Skip to content