Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Jarosław

W Wielki Czwartek Wójt Gminy Jarosłąw Elzbieta Grunt podpisała umowę na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej”. 

Na inwestycję pozyskaliśmy dofinansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. 

Prace związane z budową i modernizacją sieci wodociągowych i kanalizacyjnych będą miały miejsce w Koniaczowie, Pełkiniach, Morawsku, Sobiecinie, Surochowie i Tuczempach. Wykonawcą będzie konsorcjum firm: HYDROTECH Piotr Sereda i BUDAMEX Damian Sereda. Termin realizacji przedsięwzięcia to koniec września br. natomiast koszt 1 957 997,03 zł brutto.
.

Skip to content