POMOC SPOŁECZNA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu

ul. Piekarska 5

37- 500 Jarosław

Telefon: 16 624-86-29

Fax: 16 624-86-28

e-mail: gops@gopsjaroslaw.pl

Dodano 2021.05.19:

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  SPOŁECZNYCH NA LATA 2021-2030

Formularz konsultacyjny 

Skip to content