Wójt Gminy Jarosław informuje, że od 8 maja br. ruszyła sprzedaż końcowa węgla będącego w dyspozycji gminy Jarosław, sprowadzonego w ramach preferencyjnego zakupu paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Wójt Gminy Jarosław informuje, że od 8 maja br. ruszyła sprzedaż końcowa węgla będącego w dyspozycji gminy Jarosław, sprowadzonego w ramach preferencyjnego zakupu paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Cena: 1950 zł za tonę

Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania zapasów węgla w gminnym zasobie – pozostało około 20 ton węgla o sortymencie „orzech” (jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2023r.)

Wnioski do pobrania w Sekretariacie Urzędu Gminy Jarosław.

Mieszkańcy mogą składać wnioski do 30 czerwca br. na węgiel pozostały w gminie, co pozwoli na wyprzedanie ewentualnie posiadanych przez gminy zasobów węgla. Sprzedaż końcowa będzie prowadzona najpóźniej do 31 lipca 2023 r.

Sprzedaż odbywa się bez limitów ilościowych oraz ograniczeń terytorialnych, tym samym niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.

Zgodnie z nowelizacją ustawy możliwy jest zakup węgla w innej gminie, o ile wnioskodawcy są uprawnieni do dodatku węglowego.

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 16 624 86 15.

 

/-/ Wójt Gminy Jarosław Elżbieta Grunt

 

 

 


.

Skip to content