W bieżącym roku w Surochowie kontynuowane są prace związane z zagospodarowaniem terenu w centrum wsi na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. Dzięki zaangażowaniu sołeckiej grupy odnowy wsi pod przewodnictwem sołtysa teren rekreacyjny został rozszerzony, powstał nowy mostek, łączący z dalszą częścią terenu, alejka z kostki brukowej oraz położono rurę odprowadzająca wodę z rowu. Nasadzono drzewka i rośliny ozdobne dzięki czemu centrum wsi staje się miejscem przyciągającym wzroki i zachęcającym do odpoczynku. Realizacja założeń Sołeckiej Strategii Rozwoju była możliwa dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 w wysokości 12 000 zł i oczywiście zaangażowaniu wielu mieszkańców Surochowa.   W wykonanie założonych na ten rok prac włączyli się  strażacy z OSP, członkowie sołeckiej grupy odnowy wsi oraz miejscowy  przedsiębiorca. W kolejnych latach będą realizowane dalsze założenia planu zagospodarowania. Docelowo teren rekreacyjny będzie piękną wizytówką miejscowości,  miejscem spotkań mieszkańców oraz atrakcyjnego spędzania czasu wolnego dla całych rodzin. 

Skip to content